Versiuni Alternative PHP

Toate serverele de web hosting suportă implicit mai multe versiuni PHP care pot rula concomitent în același cont, domeniu, mapă sau chiar per fișier.

Versiuni PHP disponibile

 • PHP 4.4 (for testing only)
 • PHP 5.2
 • PHP 5.3
 • PHP 5.4
 • PHP 5.5
 • PHP 5.6
 • PHP 7.0
 • PHP 7.1
 • PHP 7.2
 • PHP 7.3
 • PHP 7.4 (Recomandat)
 • PHP 8.0

Configurarea din DirectAdmin

Din Panoul de Control DirectAdmin este posibilă configurarea versiunii PHP global pentru tot contul de găzduire, inclusiv domeniile găzduite.

Pentru a modifica versiunea activă PHP este necesar să vă autentificați în Panoul de Control DirectAdmin pe adresa indicată în instrucțiunile recepționate pe email sau direct de pe my.ihost.md făcând click pe DirectAdmin din secțiunea One Click Login selectând serviciul de găzduire la care doriți să efectuați modificările.

Alegeți serviciul de Găzduire

Alegeți serviciul sau produsul activ din lista de Servicii

Accesați panoul de control

Faceți click pe DirectAdmin pentru autentificare rapidă

În dependență de stilul ales pentru navigare și tipul de meniu precum și dispozitivul de pe care accesați panoul de control, navigați la meniul Extra Features și alegeți opțiunea Select PHP version.

PHP Selector permite să alegeți versiunea PHP globală pentru tot contul de găzduire. În cazul în care aveți mai multe domenii găzduite, toate domeniile și aplicațiile PHP vor rula versiunea PHP care o alegeți la nivel global.

De asemenea aveți posibilitatea să alegeți modulele necesare pentru versiunea PHP care o selectați. Bifați modulele de care aveți nevoie pentru ca aplicația PHP să ruleze cât mai rapid și să folosească mai puțină memorie și timp de procesare.

Din modulul de selectare a versiunii PHP aveți posibilitatea să adaptați setările PHP precum limita de memorie, timpul maxim de execuție și mărimea maximă a fișierelor care pot fi încărcate pe server. Pentru a accesa configurările faceți click pe butonul Switch to PHP options. Setările aplicate sunt per versiune PHP, în cazul în care modificați versiunea activă a PHP, va fi nevoie să setați din nou valorile implicite.

După ce selectați versiunea PHP de care aveți nevoie salvați modificările. Modificările sunt aplicate în câteva secunde și nu necesită configurări adiționale.

Compatibilitate redusă

Verificați cerințele minime pentru suport PHP și bibliotecile necesare pentru scripturile și aplicațiile WEB. Modificarea versiunii PHP poate duce la erori de procesare sau indisponibilitate totală a aplicației.

Configurarea din .htaccess

În dependență de contul de găzduire și setările contului de găzduire, aveți posibilitatea de a efectua modificările direct din fișierele .htaccess. În acest caz modificările pot fi aplicate per domeniu, subdomeniu, mapă sau fișier.

Configurare domeniu și subdomeniu

Pentru a modifica versiunea PHP pentru un domeniu sau subdomeniu este nevoie să aveți un fișier .htaccess în public_html cu următorul conținut:

AddHandler application/x-httpd-php56 php

În exemplul de mai sus se va aplica versiunea PHP 5.6 pentru tot domeniul sau subdomeniu ales. În cazul în care se dorește o altă versiune, adaptați cifrele conform versiunii PHP necesare. Mai jos este un exemplu pentru a seta versiunea PHP 7.2

 AddHandler application/x-httpd-php72 php 

Lista completă Application Handler

În tabel aveți lista completă de Application Handler care pot fi utilizate direct în fișierele .htacces sau în custom apache configs.

AddHandler application/x-httpd-php52 php
AddHandler application/x-httpd-php53 php
AddHandler application/x-httpd-php54 php
AddHandler application/x-httpd-php55 php
AddHandler application/x-httpd-php56 php
AddHandler application/x-httpd-php70 php
AddHandler application/x-httpd-php71 php
AddHandler application/x-httpd-php73 php
AddHandler application/x-httpd-php74 php
AddHandler application/x-httpd-php80 php

Configurarea mapă sau per fișier

În cazul în care aveți deja un fișier .htaccess în mapa public_html care este setat să ruleze versiunea PHP 7.2, dar aveți nevoie ca în altă mapă să ruleze PHP 5.6, va trebui să creați un fișier .htaccess în mapa respectivă și să indicați valorile necesare. Trebuie să țineți cont că fișierele .htaccess funcționează doar în mapa public_html și recursiv în celelalte.

În cazul când trebuie ca un singur fișier să ruleze o anumită versiune PHP, este necesar să fie efectuate modificări în fișierul .htaccess din mapa curentă. De exemplu, dacă trebuie ca fișierul login.php din mapa public_html/admin să se execute cu PHP 5.6, se vor face următoarele modificări în fișierul .htaccess din mapa public_html/admin :

<Files login.php>
AddHandler application/x-httpd-php56 php 
</Files> 

În cazul în care se dorește aplicarea unei versiuni PHP pentru mai multe fișiere poate fi aplicat exemplul de mai jos:

<FilesMatch "^(admin|login)\.php$">
AddHandler application/x-httpd-php56 php 
</FilesMatch> 

PHP 5 End of Life

Toate exemplele cu utilizarea versiunii PHP 5.x sunt prezentate doar ca exemplu, pentru a demonstra posibilitățile de compatibilitate și suport pentru unele tipuri de biblioteci.
Nu recomandăm utilizarea versiunii PHP 5 în rularea scripturilor disponibile public. Versiunile vechi de aplicații web pot compromite securitatea datelor.

PHP 4 Security Risk

Vă atenționăm că versiunea PHP 4.4 este disponibilă doar pentru testare și nu este recomandată spre utilizare pentru că poate conține potențiale breșe de securitate și riscuri care pot genera compromiterea aplicației PHP.

Updated on 14/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles